DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Descargar DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE epub

Aquí puedes descargar DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE en español, completo, en pdf o epub. La descarga del libro es simple.

Sinopsis de DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

És sostenible el nostre desenvolupament? Aquest llibre intenta respondre aquesta pregunta, al mateix temps que planteja una sèrie d’interrogants perquè el lector reflexioni i extregui les seves pròpies conclusions a partir de l’anàlisi de la informació que hi apareix, acompanyada d’una notable presència de figures i quadres amb dades. El desenvolupament econòmic de les societats es sustenta gràcies a una sèrie d’activitats humanes que generen riquesa, però també provoquen impactes ambientals en utilitzar un important contingent de recursos naturals, molts dels quals no es poden renovar i estan en vies d’esgotament. El veritable desenvolupament s’ha de fonamentar tant en la viabilitat econòmica com en la protecció del medi ambient i en l’equitat social. Només així es podrà dir que el nostre desenvolupament és sostenible, d’acord amb la definició que apareix a l’informe Brundtland: «desenvolupament que atengui les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures d’atendre les seves pròpies necessitats».
Ver más

«DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE epub»

Datos del archivo:

  • Visitas al libro: 1563
  • Descargas de archivo: 600
  • Tamaño total: 874KB
  • Disponibilidad de formatos: pdf epub mobi kindle

Géneros:

Ciencias

Ecología. Medio ambiente

Ver más libros de esta categoría > libros de ecologia

Más detalles importantes