CANVI CLIMATIC: EVIDENCIES CIENTIFIQUES I IMPACTES

Descargar CANVI CLIMATIC: EVIDENCIES CIENTIFIQUES I IMPACTES epub

Aquí puedes descargar CANVI CLIMATIC: EVIDENCIES CIENTIFIQUES I IMPACTES en español, completo, en pdf o epub. La descarga del libro es simple.

Sinopsis de CANVI CLIMATIC: EVIDENCIES CIENTIFIQUES I IMPACTES

En aquest llibre, sexpliquen els mecanismes que mouen el sistema climàtic de la Terra per tal dentendre la dinàmica del canvi climàtic actual. Per comprendre els processos actuals, és necessari conèixer els canvis en el passat: els autors descriuen les grans variacions del clima del planeta al llarg de la seva, com a conseqüència de variacions de fenòmens naturals. Actualment, però, com sha demostrat fefaentment, lhome ha adquirit una gran rellevància com a factor desestabilitzador del clima. En aquest llibre, també es presenten les proves de què es disposa actualment que el clima està canviant, i es detallen els impactes daquests canvis en el medi natural. Per tal de preveuren les tendències futures, es descriuen les previsions de futur segons una sèrie de models que tenen en compte diferents escenaris demogràfics i tecnològics futurs. Es fa èmfasi especialment a descriure les proves del canvi, els impactes i la previsió de futur a Catalunya.
Ver más

«CANVI CLIMATIC: EVIDENCIES CIENTIFIQUES I IMPACTES epub»

Datos del archivo:

  • Visitas al libro: 1345
  • Descargas de archivo: 576
  • Tamaño total: 939KB
  • Disponibilidad de formatos: pdf epub mobi kindle

Géneros:

Ciencias

Ecología. Medio ambiente

Ver más libros de esta categoría > libros de ecologia

Más detalles importantes